واکنش معاون نخست وزیر ترکیه به آموزش تسلیحاتی ی پ گ توسط آمریکا

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر به آموزش تسلیحاتی ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه توسط ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد

واکنش معاون نخست وزیر ترکیه به آموزش تسلیحاتی ی پ گ توسط آمریکا

نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر به آموزش تسلیحاتی ی پ گ شاخه سازمان تروریستی پ ک ک در سوریه توسط ایالات متحده آمریکا واکنش نشان داد.

معاون نخست وزیر در گفتگو با یک کانال تلویزیونی خصوصی موضوعات موجود در دستور کار را مورد ارزیابی قرار داد.

جانیکلی با اشاره به انتشار تصاویر مربوط به کمک تسلیحاتی دولت واشنگتن به ی پ گ گفت: این به منزله یک تهدید جدی برای امنیت ترکیه است. آرزویمان بازگشت آمریکا از مسیر اشتباه است.

جانیکلی گفت: ما نیز از حق گام برداشتن و اتخاذ تدبیر برخورداریم و با این ادامه خواهیم داد.

نورالدین جانیکلی طی سخنانی در رابطه با تغییر قانون اساسی نیز گفت: مذاکرات مربوط به این موضوع در مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه ظرف 18 تا 20 روز به اتمام رسیده و سعی خواهد شد تا همه پرسی قانون اساسی جدید در اولین هفته ماه آوریل برگزار شود.

جانیکلی با اشاره به ایجاد تغییرات در مصوبه اعلام وضعیت فوق العاده در کشور گفت: روند محاکمه آندسته از شهروندانی که اتهامات سنگینی به آنان وارد شده و از هشدار "به کشور بازگردید" سرپیچی کرده اند، در داخل ترکیه اجرا خواهد شد.خبرهای مرتبط