عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر ضد سازمان تروریستی پ ک ک همچنان ادامه دارد

در جریان عملیات های ضد سازمان تروریستی پ ک ک طی یک هفته 9 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند

عملیات نیروهای امنیتی ترکیه بر ضد سازمان تروریستی پ ک ک همچنان ادامه دارد

در جریان عملیات های ضد سازمان تروریستی پ ک ک طی یک هفته 9 تروریست از قدرت عمل ساقط شدند.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد، طی یک هفته اخیر نیروهای امنیتی در چارچوب 253 عملیات ضد سازمان تروریستی پ ک ک، 9 تروریست را از قدرت عمل ساقط ساخته اند.

در جریان این عملیات ها، 36 تن از 344 فردی که با ادعای کمک به سازمان تروریستی تحت نظر قرار گرفته اند، بازداشت شدند.

در چارچوب این عملیات ها پناهگاه های متعلق به تروریستها منهدم شده و مقادیر زیادی سلاح و مهمات کشف و ضبط گردید.خبرهای مرتبط