نشست شورای همکاری استراتژیک عراق و ترکیه در بغداد

نشست شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و عراق به ریاست نخست‌وزیران دو کشور در بغداد برگزار شد

646479
نشست شورای همکاری استراتژیک عراق و ترکیه در بغداد

نشست شورای عالی همکاری استراتژیک ترکیه و عراق به ریاست مشترک بنعلی یلدریم و حیدر العبادی در کاخ نخست وزیری بغداد به مدت یک ساعت و نیم پشت درهای بسته برگزار شد.

در این نشست نهاد زیبکچی وزیر اقتصاد، برات آل‌بایراق وزیر انرژی و منابع طبیعی، بلند تفنگچی وزیر گمرک و تجارت، عصمت یلماز وزیر آموزش ملی، فکری ایشیق وزیر دفاع ملی و حاقان فیدان رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه و تنی چند از مسئولین کشور شرکت کردند.

از طرف عراق نیز جبار اللعیبی وزیر نفت، سلمان جمیلی وزیر تجارت، حسن هانی الجنابی وزیر منابع آبی، کاظم فنجان الحمامی وزیر ارتباطات، عثمان الغنیمی وزیر دفاع و مصطفی کاظمی رئیس سازمان اطلاعات ملی این کشور حضور داشتند.


برچسب ها: #ترکیه , #عراق

خبرهای مرتبط