ترور در ترکیه پایان خواهد یافت و ریشه کن خواهد شد

در روز 20 مارس پلیس های تازه فارغ التحصیل شروع به فعالیت خواهند کرد. میانگین سنی محافظین نیز به 32 تقلیل خواهد یافت

643460
ترور در ترکیه پایان خواهد یافت و ریشه کن خواهد شد

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اظهار داشت: ترورها در ترکیه پایان خواهد یافت و ریشه کن خواهد شد.

سویلو که در مجمع عمومی مجلس ملی ترکیه سخن می گفت، به ارایه اطلاعات در مورد تحولات اخیر ترکیه و مسایل امنیتی کشور پرداخته و گفت: ترکیه به ساخت دیوارهای امنیتی در مرزها ادامه می دهد و با تعقیب گام به گام سازمانهای تروریستی تدابیر لازم را اتخاذ می کند.

وزیر کشور ترکیه سخنان خود را چنین ادامه داد:

در روز 20 مارس پلیس های تازه فارغ التحصیل شروع به فعالیت خواهند کرد. میانگین سنی محافظین نیز به 32 تقلیل خواهد یافت.

طی 2 ماه اخیر تنها 5 عضو جدید به عضویت سازمان تروریستی درآمده اند. در مورد داعش فعالیتهای بسیار مهمی و حساسی را به انجام رسانده ایم.

سویلو با تاکید بر اینکه ترکیه ترور را ریشه کن خواهد کرد، افزود: همه انسانها باید در برابر ترور موضع مشترکی از خود به نمایش بگذارند. این حملات در واقع علیه برابری و برداری ما انجام می گیرد. از تمامی امکانات خود استفاده خواهیم کرد و ترور را ریشه کن خواهیم کرد.خبرهای مرتبط