لایحه افغانستان در مجلس ملی کبیر ترکیه

لایحه تمدید 2 ساله اعزام نیروهای مسلح ترکیه در چارچوب عملیات پشتیبانی پایدار ناتو به افغانستان به مجلس ارائه شد

643538
لایحه افغانستان در مجلس ملی کبیر ترکیه

لایحه نخست وزیری در ارتباط با تمدید 2 ساله اعزام نیروهای مسلح ترکیه در چارچوب عملیات پشتیبانی پایدار سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» در افغانستان تقدیم مجلس کبیر ملت ترکیه شد.

این لایحه در چارچوب مصوبه شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد و براساس نتایج کنفرانس بن در تاریخ 5 دسامبر 2001 ارائه شده است.

در این لایحه به مواردی چون تشکیل نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت افغانستان (آیساف) که با هدف بهبود شرایط امنیتی دولت افغانستان و کمک به تشکیل قابلیت های امنیتی خود در سال 2001 صورت گرفت و واگذاری مسئولیت فرماندهی استراتژیک، کنترل وهماهنگی آن به ناتو بر اساس مصوبه شورای دائمی ناتو اشاره شده است.

در این لایحه با توجه به مصوبه مجلس کبیر در تاریخ 10 اکتبر 2001، موارد زیر آمده است:

در نشست سران کشورهای ناتو که در شیکاگو و ولز برگزار شد، با توافق افغانستان تصمیم گرفته شد که پس از اتمام آیساف عملیات پشتیبانی پایدار که غیر نظامی است در این کشور آغاز شود.

عملیات مذکور در راستای آموزش، مشاوره و کمک به نیروهای امنیت ملی افغانستان که عهده دار وظیفه تامین امنیت سراسر کشور خواهد بود، صورت می گیرد.

ترکیه که از پیوندهای برادری و دوستی عمیق با افغانستان برخوردار است همواره پشتیبان وحدت ملی، تمامیت ارضی و استقلال این کشور بوده و خواستار برقراری صلح، ثبات و رفاه برای مردم افغان بوده است در تمامی زمینه ها با این کشور همبستگی داشته است.

یکی از جامع ترین برنامه های کمک های فرامرزی تاریخ جمهوریت ترکیه در افغانستان در حال اجرا بوده و بر اساس مصوبه 1079 مجلس مورخ 6 ژانویه 2015 در این عملیات مشارکت داشته است.

تداوم مشارکت ترکیه در این عملیات موجب گسترش طبیعی روابط دو جانبه و سیاست های خارجی پویا در منطقه می شود.خبرهای مرتبط