ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن آتش بس در سوریه

مصاحبه وزیر امورخارجه ترکیه با یک کانال تلوزیونی خصوصی

640207
ترکیه، روسیه و ایران کشورهای ضامن آتش بس در سوریه

مولود چاووش اوغلو وزیر امورخارجه ترکیه در مصاحبه با یک کانال تلویزیونی خصوصی اعلام داشت : برای عدم نقض مقررات آتش بس در سوریه ترکیه، روسیه و ایران نقش کشورهای تضمین کننده را بر عهده دارند.

وزیر امورخارجه ترکیه تاکید کرد : در قرار دادی که با گروههای مخالف در سوریه امضا خواهد شد، ترکیه و روسیه در موقعیت کشورهای ضامن قرار داشته و قرار داد ذی ربط با رژیم اسد نیز از سوی روسیه امضا شده و ضامن قرار داد نیز روسیه خواهد بود.

مولود چاووش اوغلو ضمن اشاره به اینکه ترکیه و روسیه در زمینه نیروهای مخالف و رژیم اسد در سوریه تضمین داده اند تاکید کرد : آیا ایران ضامن چه گروهی خواهد بود ؟ گروههای شیعه و حزب الله . ایران در مورد این گروهها تضمین داده و مسکو نیز کشور ضامن شده است. در تلاش تسجیل این تعهدات در متون کتبی هستیم.

وزیر امورخارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه قبل از فرا رسیدن سال جدید قصد داریم تا در سوریه آتش بس اعلام کنیم گفت : ترکیه و روسیه برای اعلام آتش بس در حال انجام مذاکرات بوده ولی جزئیات آن هنوز مشخص نشده است.

مولود چاووش اوغلو ضمن اشاره به اینکه در زمینه تعقیب مقررات آتش بس و مجازاتهایی که بر علیه متخلفین از آن اعمال خواهد شد فعالیت های  در حال انجام است، تاکید کرد : در حال حاضر اجرای مقررات آتش بس در سطح کشور،نظارت بر آن و سپس آغاز مذاکرات بین نیروهای مخالف و رژیم اسد در شهر آستانه در دستور کار قرار دارد. ولی این تلاش ها گزینه ای برای ژنو نبوده بلکه در ماهیت گام تکمیل مذاکرات ژنو می باشد.

وزیر امورخارجه ترکیه ضمن اشاره به اینکه مذاکرات در آستانه تحت نظارت ما انجام خواهد گرفت تاکید کرد : مذاکرات برای پیدایش راه حل سیاسی به بحران سوریه بایستی بین رژیم اسد و گروههای مخالف انجام گیرد.

چاووش اوغلو ضمن اشاره به اینکه هیچ سازمان تروریستی نبایستی در مذاکرات سیاسی جای بگیرد گفت : ما سوریه ای با حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی و مدافع حقوق تمامی اقشار مردم این کشور را آرزو می کنیم. به تشکیل محراق های تروریستی در سوریه أجازه نمی دهیم.

وی ضمن اشاره به اینکه تامین وحدت و همبستگی با بشار اسد در سوریه بعد از این ممکن نخواهد بود تاکید کرد که مذاکره با بشار اسد مورد بحث نمی باشد.

وزیر امورخارجه ترکیه  تاکید کرد : مدتی است که بنابه در خواست روسیه در الباب عملیات هوایی ترتیب نمی یابد .خبرهای مرتبط