یلدیریم: ترکیه،عنوان یکی از مهمترین کشور‌های منطقه را حفظ خواهد کرد

نخست وزیر ترکیه گفت: "ترکیه آینده روشنی دارد. ان شاء الله ترکیه، عنوان یکی از مهمترین کشور‌های منطقه را حفظ خواهد کرد."

یلدیریم: ترکیه،عنوان یکی از مهمترین کشور‌های منطقه را حفظ خواهد کرد

بینالی یلدیریم، نخست وزیر ترکیه گفت: "ترکیه آینده روشنی دارد. ان شاء الله ترکیه، عنوان یکی از مهمترین کشور‌های منطقه را حفظ خواهد کرد. ترکیه با سیاست فعال، برخورد مصمم و با سیاست مبتنی بر افزایش دوستی‌ها و کاهش دشمنی‌ها در منطقه در ساختن آینده روشن نقش اول را ایفا خواهد کرد".

وی افزود: "انرژی یکی از موضوعات اساسی قرن است. انرژی در هر زمینه ای از زندگی از اقتصاد تا سیاست و از امنیت تا سیاست خارجی اهمیت دارد، روابط و تحولات را هدایت می کند. منبع اختلاف موجود در منطقه هم در چگونگی ارزیابی منابع انرژی و اینکه توسط چه کسانی باید کنترل شود، است. به ویژه موضوع انرژی در دوره های اخیر تبدیل به عنصر اساسی امنیت ملی و استقلال شده است. می دانیم که میزان تقاضای انرژی هم روز به روز، با گسترش بخش صنعت و افزایش سطح رفاه افزایش خواهد یافت. نقشی که ما برای تامین انرژی جهانی بر عهده گرفته ایم، نشان دهنده آگاهی ما از موقعیت کشورمان است."خبرهای مرتبط