پاسخ متقابل ترکیه به بی ادبی آلمان

به آلمان پاسخ متقابل در زمینه نقض آداب و معاشرت داده شد

627107
پاسخ متقابل ترکیه به بی ادبی آلمان

به آلمان پاسخ متقابل در زمینه نقض آداب و معاشرت داده شد.

مامورین آلمانی در فرودگاهها و گذرگاههای مرزی ترکیه با رفتار مشابه با شهروندان ترکیه در کشور خود مواجه گردیدند.

در پی رفتار ناشایست با عایشه نور باغچه کاپلی قائم مقام مجلس ملی کبیر ترکیه در آلمان، 4 دیپلمات آلمانی در فرودگاه آتاترک استانبول برای انجام بازرسی های لازمه در فرودگاه ناگزیر از به انتظار کشیدن شدند.

امور کنترل گذرنامه های این دیپلماتهای آلمانی دو ساعت طول کشید.

دیپلمات های آلمانی بعلت کنترل های طولانی نتوانستند سر وقت سوار هواپیماهای خود شوند.

عایشه نور باغچه کاپلی قائم مقام مجلس ملی کبیر ترکیه علیرغم دریافت پاسپورت موقت در پی به سرقت رفتن گذرنامه اش در فرودگاه از سوی پلیس معطل شده بود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته بود این رفتار بی ادبانه آلمان که به تروریستها در کشور خود پناه داده و هر نوع کمک را در اختیار آنها قرار می دهد، بدون پاسخ نمانده و با آن مقابله به مثل خواهد شد.خبرهای مرتبط