عمر چلیک: منافع ملی ترکیه در راس تمامی مسائل قرار دارد

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه: روند عصویت در اتحادیه اروپا روندی ست که از نظر منافع ملیمان به پیش می بریم

عمر چلیک: منافع ملی ترکیه در راس تمامی مسائل قرار دارد

 

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرمذاکره گر ترکیه اعلام داشت، روند عصویت در اتحادیه اروپا روندی ست که از نظر منافع ملیمان به پیش می بریم. مسئله اصلی برای ما منافع ملی ترکیه می باشد.

چلیک گفت، برای حراست از منافع ملی ترکیه تمامی نقاط جهان را زیر پا خواهیم گذاشت. با همه به صحبت خواهیم نشست. شعار ما این است. برای همین به روابطمان با اتحادیه اروپا نیز با دید منافع ملیمان می نگریم. خواه در حیات دولت و خواه در زندگی روزمره شهروندان، می توانیم ارزش و سود بیشتری تولید بکنیم. به این مسئله که چگونه می توانیم از این روند با منافع بیشتری خارج بشویم، فکر می کنیم. بدون تردید از نظر روابط دوجانبه، منطقه ای و جهانی، روابطمان با اتحادیه اروپا اهمیت بیشتری دارد، فقط چیزی که می توانیم در مقابل شهروندانمان قرار بدهیم، مهمتر از هر چیز می باشد.

چلیک در سخنانی که در اجلاس " پروژه تقویت فعالیتهای اتحادیه اروپا در چوکوراووا " در آدانا ایراد نمود، از سرمایه گذاریهای انجام گرفته در چوکوراووا اظهار امتنان کرد.

عمر چلیک با اشاره برالینکه، در حیات دولت فراز و نشیب هایی صورت گرفته و اصل مهم حراست از منافع کشور در چهارچوب اتحاد و همبستگی و تحت هر شرایط می باشد، اظهار داشت، برای دستیابی شهروندان به امکانات و زندگی هر چه بهتر، باید هر چه در توان باشد انجام بگیرد.

چلیک با تاکید براینکه، ترکیه با در نظر گرفتن منافع خود به براهش ادامه می دهد، گفت، ترکیه در موازات حراست از منافع ملی، افزایش ارزشهای ملی و افزایش دادن درآمد ملی خود، از سومالی گرفته تا امریکای لاتین و از آسیا گرفته تا بسیاری از نقاط جهان دستان خود را بسوی مظلومین دراز می کند. برای همین ترکیه از نظر مقدار یاری به دیگر کشورها در رده سوم قرار دارد. ترکیه نسبت به درآمد ناخالص ملی در رده اول جای گرفته است. در جهان کشورهای ثروتمندتر از ترکیه نیز وجود دارد، فقط ترکیه در یاری به پناهجویان، مستمندان و کشورهای فقیر جهان در رده نخست قرار دارد. این نیز بعنوان دولت و ملت، در راس کارهایی قرار دارد که به آنها افتخار می کنیم.



خبرهای مرتبط