همکاری آمریکا با پ. ی. د در سوریه از نظر اصولی یک اشباه استراتژیک محض است

کالین: ترکیه با اجرای مدل جدید حکومتی در کشور به سطحی بالاتر ارتقاء خواهد یافت و خواهد توانست تصمیماتی سریع و موثر اتخاذ کند

622883
همکاری آمریکا با پ. ی. د در سوریه از نظر اصولی یک اشباه استراتژیک محض است

ابراهیم کالین سخنگوی کاخ ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: همکاری ایالات متحده آمریکا با پ. ی. د که شاخه فرعی سازمان تروریستی پ. ک. ک در سوریه می باشد، اشباه محض است.

کالین با حضور در یک برنامه تلویزیونی به سوالات مربوط به موضوعات روز پاسخ داد.

سخنگوی کاخ ریاست جمهوری ترکیه گفت: همکاری ایالات متحده آمریکا با پ. ی. د در سوریه می باشد، از نظر اصولی یک اشباه استراتژیک محض است. این امر را بارها گفتیم و در این عقیده خود مصر هستیم.

پ. ی. د یک روز با رژیم اسد همکاری می کند، یک روز با روسیه و یک روز دیگر با آمریکا. فردا اگر پای منافعش در میان باشد، با حزب الله نیز همکاری می کند. این مورد را بارها گفتیم.

کالین با انتقاد از موضع اتحادیه اروپا در مورد ادامه وضعیت اضطراری در ترکیه افزود: دوره خط و نشان کشیدن برای ترکیه به پایان رسیده است. اروپاییان باید این موضوع را بفهمند.

انگلستان، فرانسه و اسپانیا اگر با تهدید 3 گروه تروریستی مواجه می شدند و درست در این گیر و دار در کشورشان اقدام به کودتا می شد، کدام تدابیر را اتخاذ می کردند؟ هنگامی که فرانسه وضعیت فوق العاده اجرا می کند، دموکراتیک و مدرن است، اما وقتی ترکیه چنین می کند، غیر دموکراتیک می شود. مغایر با حقوق انسانی می شود. یک چنین نگرشی در واقع تظاهر اندیشه وجود سلسله مراتبی در بین کشورهاست. البته که ما با یک چنین اندیشه ای مخالفت می کنیم.   

کالین با اشاره به انجام تغییرات در قانون اساسی نیز گفت: ترکیه با اجرای مدل جدید حکومتی در کشور به سطحی بالاتر ارتقاء خواهد یافت و خواهد توانست تصمیماتی سریع و موثر اتخاذ کند.  خبرهای مرتبط