سفر عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا به بروکسل

عمر چلیک در جریان سفر به بروکسل با فرانس تیمرمانس معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، دیمیتریس آورامپولوس کمیسر مهاجرت اروپا و جولیان کینگ کمیسر امنیتی این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد.

621270
سفر عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا به بروکسل

عمر چلیک وزیر اتحادیه اروپا و سرپرست هیات نمایندگی ترکیه در مذاکرات عضویت در این اتحادیه، در دومین روز از سفرش به بروکسل دیدارهایی در کمیسیون اروپا انجام داد.

چلیک در همین راستا با فرانس تیمرمانس معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، دیمیتریس آورامپولوس کمیسر مهاجرت اروپا و جولیان کینگ کمیسر امنیتی این اتحادیه دیدار و گفتگو کرد.

عمر چلیک در جریان این دیدارها انتظارات دولت آنکارا از اروپا در مورد موضوعاتی چون بازنگری قرارداد گمرکی اروپا و معافیت ویزای اروپا برای شهروندان ترکیه را مطرح کرد.

چلیک هشدار داد که روابط ترکیه و اتحادیه اروپا نباید تنها به مباحث امنیتی و مهاجرت تقلیل پیدا کند.

وزیر اتحادیه اروپا ضمن اشاره به مثبت سپری شدن این دیدارها تاکید کرد که در جریان این دیدارهای چگونگی رفع موانع موجود بر سر راه مذاکرات را مورد بررسی قرار داده اند.

وزیر اتحادیه اروپا همچنین از احتمال سفر فرانس تیمرمانس معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا به آنکارا در هفته های آتی خبر داد.خبرهای مرتبط