اردوغان : هدف از عملیات سپر فرات نابودسازی تروریستهاست

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در 30 امین نشست مسئولین محلی موسوم به مختارها در مجتمع ریاست جمهوری بیانات مهمی ایراد کرد

اردوغان : هدف از عملیات سپر فرات نابودسازی تروریستهاست

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در 30 امین نشست مسئولین محلی موسوم به مختارها در مجتمع ریاست جمهوری بیانات مهمی ایراد کرد.

اردوغان اعلام داشت : هدف از عملیات نظامی سپر فرات که به رهبری نیروهای مسلح ترکیه در سوریه به پیش برده می شود، نه یک فرد و نه یک کشور بخصوص نمی باشد. هدف از ترتیب این عملیات که از 24 ام آگوست بدین طرف ادامه دارد، نابودی سازمانهای تروریستی می باشد.

رئیس جمهوری ترکیه تاکید کرد : ترکیه به شرط انصراف اتحادیه اروپا از سیاست های یک بام و دو هوا بدون فوت وقت آماده عضویت در اتحادیه اروپا می باشد. قدرت احدی نه نهادهای اتحادیه اروپا و نه دول اروپایی که با خطر افتادن در پنجه بیماری نژاد پرستی رو در رو هستند، به طرد کردن ما از اروپا نمی رسد. ما نه میهمان اروپا بلکه صاحب خانه هستیم. مشکلات و اختلافاتی که اخیرا با اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای اروپایی پیدا کرده ایم اختلافات سیاسی روزمره هستند. اگر اتحادیه اروپا از خصومت بی مورد و سیاست یک بام و دو هوا بر علیه کشورمان منصرف شود، ما آماده ایم فردای آن روز عضو اتحادیه اروپا شویم.

رجب طیب اردوغان به سخنان خود چنین ادامه داد : وقتی اتحادیه اروپا گام هایی در راستای لغو مقررات ویزا که اتحادیه به ترکیه وعده داده ولی بطور عمدی با آن عمل نکرد، کمک مالی 6 میلیارد یورویی برای پناهجویان مقیم ترکیه و گشوده شدن سرفصل های جدید مذاکرات عضویت در اتحادیه برداشت، ما نیز البته که خلوص نیت از خود نشان خواهیم داد. ولی دیگر دوره برداشته شدن گام های بطور تک طرفه به سر رسیده است.

رئیس جمهوری ترکیه با تاکید بر اینکه روابط با غرب را بعنوان گزینه ای برای شرق و روابط با شرق را بعنوان گزینه ای برای غرب مشاهده نمی کنند اعلام داشت : بلکه برعکس این موقعیت مان را برای خود و دوستانمان تضمینی برای روابطی که مکمل یکدیگر هستند، می بینیم . این وضعیت همچنین در موضع در مقابل مناطق حوزه‌ دریای سیاه و مدیترانه نیز صدق می کند. با تمامی این کشورها، هم مرز دریایی داریم.خبرهای مرتبط