در حمله تروریستهای پ. ک. ک در شیرناک یک سرباز به شهادت رسید

تروریستها در جریان انجام فعالیتهای تجسسی توسط سربازان، مواد منفجره ای را که از قبل در محل کار گذاشته بودند، منفجر کردند

در حمله تروریستهای پ. ک. ک در شیرناک یک سرباز به شهادت رسید

در نتیجه حمله تروریستهای پ. ک. ک در شهرستان اولودره از توابع استان شیرناک، یک سرباز ترکیه به شهادت رسید.

تروریستها در جریان انجام فعالیتهای تجسسی توسط سربازان، مواد منفجره ای را که از قبل در محل کار گذاشته بودند، منفجر کردند.

در نتیجه این انفجار یک سرباز مجروح شد.

سرباز مجروح بلافاصله به بیمارستان منتقل گردید، اما علیرغم تمامی تلاشهای پزشکان در بیمارستان محل مداوا به درجه شهادت نایل آمد.

جهت دستگیری تروریستها در منطقه عملیات آغاز شد.  خبرهای مرتبط