تاکید معاون نخست وزیر ترکیه به اتحاد دنیای اسلام در برابر تجزیه کشورهای اسلامی

نومان کورتولموش از کشورهای اسلامی دعوت کرد تا علیه یک توافق نامه سایکس-پیکوی جدید در خاورمیانه، متحد شوند.

تاکید معاون نخست وزیر ترکیه به اتحاد دنیای اسلام در برابر تجزیه کشورهای اسلامی

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که دنیای اسلام در قبال وضعیت کلی خاورمیانه باید از رویکردی واضح پیروی کند.

کورتولموش در مصاحبه با روزنامه الشرق الوسط یکی از روزنامه های مهم و پرخواننده عربستان سعودی که دفتر آن در لندن واقع شده است، از کشورهای اسلامی دعوت کرد تا علیه سناریوی جدید "توافقنامه سایکس-پیکو" مبتنی بر پایه های مذهب گرایی در خاورمیانه، متحد شوند.

کورتولموش با اعلام اینکه نیروهای امپریالیستی صد سال پیش توافقنامه سایکس-پیکو که تعیین کننده مرزهای این منطقه بود را تحمیل کردند، از کشورهای اسلامی خواست تا در برابر تجزیه کشورهای اسلامی بر مبنای تفاوتهای مذهبی متحدانه ایستادگی کنند.  

معاون نخست وزیر ضمن تاکید بر اینکه ترکیه در چهارچوب همکاری با عربستان سعودی سعی در جلوگیری از تجزیه کشورهای اسلامی را دارد، گفت: ترکیه نمیخواهد شاهد تجزیه در عراق، سوریه، لیبی و دیگر کشورهای اسلامی باشد. باید در زمینه تدوین تقویمی که بتواند به سیاستهای مذهب گرایانه پایان بخشیده و تامین کننده صلح در منطقه باشد، متحدانه همکاری کنیم. شاهدیم که عربستان سعودی در این زمینه نقش موثری را بر عهده دارد. در حال حاضر از روند بسیار حساسی عبور کرده و سر دوراهی قرار داریم. یا تسلیم  یک "توافق نامه سایکس-پیکو" ی جدید خواهیم شد و یا علیه مذهب گرایی متحد خواهیم شد.  

نومان کورتولموش ضمن ارزیابی آینده روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا نیز گفت: از سال 1933 روابط نزدیکی با اتحادیه اروپا برقرار کردیم. ولی متاسفانه در طول این روابط طولانی مدت ترکیه اغلب با مواضع جانبدارانه و دورویانه اتحادیه مواجه شد. به عنوان مثال پیشنهادی که اتحادیه مبنی بر شرایک با امتیاز به جای عضویت کامل به ترکیه داده است، یکی از این مواضع به شمار میرود. با نگاهی به آخرین مباحثات سیاسی بین ترکیه و اتحادیه اروپا خواهیم دید که این مباحثات به طور همزمان حول محور دو موضوع قرار دارد. یکی از اینها موضوع معافیت ویزا و دیگری نیز متوقف ساختن موج مهاجرت غیرقانونی است.  

نومان کورتولموش گفت: با تصمیم گیرندگان سیاسی اروپا دیدار کردیم. طرح اصلاح 73 ماده ای در دستگاه عدلی را ارائه کردیم. ماه جولای گذشته باید قانون ویزا لغو میشد. ترکیه در زمینه به جای آورده شدن تمامی درخواستهای توافق شده مصمم بود. در بین اینها کاهش شمار مهاجرینی بود که به طور غیرقانونی خود را به یونان رسانده بودند. چنانچه این میزان تا حد قابل توجهی کاهش یافته و به صفر نزدیک شد. ولی متاسفانه طرف اروپایی بدون ارائه هر نوع توجیه قابل قبولی لغو مقررات روادید را به تعویق انداخت.

معاون نخست وزیر با اعلام اینکه لغو مقررات روادید و قرارداد قبول مجدد با یکدیگر موازی و مساوی هستند، گفت: اگر اروپا مقررات روادید را لغو نکند، دیگر از عبور مهاجرین به اروپا ممانعت نخواهیم کرد.

کورتولموش همچنین اظهار داشت که خودداری کشورهای اروپایی از حمایت از دموکراسی در ترکیه پس از اقدام به کودتای 15 جولای باعث تاسف مقامات و مردم اینکشور شده و تنها کشور انگلستان بود که در این زمینه در کنار ترکیه جای گرفت.خبرهای مرتبط