نومان کورتولموش: ترکیه امید خود به اتحادیه اروپا را از دست داده است

معاون نخست وزیر ترکیه تاکید کرد که روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مرحله حساسی قرار گرفته است

618891
نومان کورتولموش: ترکیه امید خود به اتحادیه اروپا را از دست داده است

نومان کورتولموش معاون نخست وزیر در مورد تحولات اخیر بین ترکیه و اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه اروپایی که ترکیه را از دست داده است، بیش از پیش منزوی خواهد شد.

کورتولموش پس از پایان دیدارهایش در سفارت ترکیه در لندن یک کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داد.

کورتولموش با بیان اینکه روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا در مرحله حساسی قرار گرفته است، گفت: متاسفانه برداشته نشدن گامی از جانب اتحادیه اروپا در مورد معافیت ویزا از سوی ترکیه به عنوان یک فریبکاری قلمداد شده و ما این موضوع را با همتایانمان درمیان گذاشتیم.

کورتولموش با اشاره به اینکه ترکیه در زمینه متوقف ساختن مهاجرت غیرقانونی هر آنچه در توان داشت را انجام داده و تمامی مفاد قرارداد قبول مجدد که در ماه آوریل به مورد اجرا درآمد را به جای آورده است گفت: در مقابل اینها انتظار داریم تا به قول های داده شده عمل شود ولی متاسفانه به وعده های داده شده جامه عمل پوشانده نشد. این وضعیت ما را به عنوان افکار عمومی ترکیه و دولت جمهوری اینکشور که این روند را از نزدیک دنبال میکنیم، به شدت ناامید کرده و بدین وسیله این موضوع را به اطلاع مراجع مربوطه میرسانیم. این موضوعی است که باید هر چه زودتر بدان رسیدگی شود.

معاون نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه از دست دادن ترکیه گزینه ای است که تلافی اش غیرممکن خواهد بود گفت: سیاستمداران خردمندی که فکر منافع بنیادی اتحادیه اروپا و منافع ملی خود در تک تک کشورهای عضو هستند، باید این وضعیت را درک کنند. اتحادیه اروپایی که ترکیه را از دست داده باشد، بیش از پیش منزوی خواهد شد.خبرهای مرتبط