سلیمان سویلو: با قاطعیت به مبارزه با تروریزم ادامه خواهیم داد

وزیر کشور: مبارزه با تروریزم در طول زمستان نیز با قاطعیت ادامه یافته و هر کجا که باشند، حساب خواهیم پرسید

618023
سلیمان سویلو: با قاطعیت به مبارزه با تروریزم ادامه خواهیم داد

 

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه اعلام داشت، منسوبین سازمان تروریستی پ ک ک را در هر غاری که پنهان شده باشند، بطور مطلق پیدا کرده و امور بایسته را انجام خواهیم داد.

سلیمان سویلو در ساختمان تشکیلات استانی حزب عدالت و توسعه در ادیرنه اعضای حزب را مورد خطاب قرار داد.

سویلو ضمن تاکید به قاطعیت در مبارزه با تروریزم، اظهار داشت، بدانید که در زمستان اینها را راحت نخواهیم گذاشت. در هر غاری که باشند به آنجا خواهیم رفت. تاوان قد علم کردن در مقابل ترکیه را پس خواهند داد.

سویلو در پاسخ به انتقادات مربوط به از کار برکنار کردن برخی از شهرداران، گفت، این شهرداریها از صبح تا شب برای سازمان تروریستی بمب حمل کرده، بودجه خود را به سازمان تروریستی پ ک ک انتقال داده و از هر مناقصه به این سازمان سهم می دهند.

سویلو تصریح کرد، سرکردگان پ ک ک در کوه قندیل عراق لانه کرده و از آنجا به این شهرداریها دستور می دهند، این قابل قبول نمی باشد.

وزیر کشور تاکید کرد مبارزه با تروریزم در طول زمستان نیز با قاطعیت ادامه یافته و هر کجا که باشند، حساب خواهیم پرسید.  خبرهای مرتبط