امریکا در رابطه با روند پرونده سرکرده سازمان تروریستی فتو به سکوت ادامه می دهد

آنکارا از امریکا می خواهد که به مکانیزم اداری ذیعلاقه با وزارتخانه های دادگستری و خارجه تسریع ببخشد

618130
امریکا در رابطه با روند پرونده سرکرده سازمان تروریستی فتو به سکوت ادامه می دهد

وزارت دادگستری امریکا که تا بامروز در رابطه با روند اعاده و طلب بازداشت موقت فتح الله گولن سرکرده و فاعل اقدام برای کودتای 15 جولای ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتو اقدامی نکرده است، به سکوت ادامه می دهد.

وزارت دادگستری امریکا در مورد روند اعاده و طلب بازداشت موقت سرکرده سازمان تروریستی فتو، تا بامروز در نزد وزارتخانه ذیعلاقه بیاناتی ایراد نکرده اند.

وزارت دادگستری امریکا که در رابطه موضوع مذکور که ترکیه با حساسیت آنرا را دنبال کرده و در هر مرحله با مقامات امریکایی مذاکراتی انجام داده، به سوالات خبرگزاری آناتولی گفته است  " در مورد موضوع ارزیابی بعمل نمی آوریم " ، تا بامروز ترجیح داده است که در زمینه جزئیات روند اداری اطلاعاتی به افکارعمومی ارائه نکند.

بهمین شکل وزارت خارجه این کشور نیز در پاسخ به سوالات گفته است، مخاطب ما وزارت دادگستری می باشد.

آنکارا می داند که بعد حقوقی و قضایی این روند مستلزم زمان می باشد، فقط می گوید که می توان به مکانیزم اداری ذیعلاقه با وزارتخانه های دادگستری و خارجه امریکا تسریع بخشید.

علی الخصوص ترکیه با استناد به احتمال فرار سرکرده فتو به کشور دیگری، از مقامات امریکایی می خواهد که با بکار گرفتن مفاد قرارداد اعاده، سرکرده فتو را بطور موقت بازداشت بکنند.خبرهای مرتبط