بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز به تصمیم پارلمان اروپا واکنش نشان داد

بکیر بوزداغ: تصمیم مورد بحث پارلمان اروپا، آخرین چهره چند روی اتحادیه اروپا می باشد که دیده ایم

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه نیز به تصمیم پارلمان اروپا واکنش نشان داد

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه به تصمیم پارلمان اروپا در رابطه با متوقف ساختن موقت مذاکرات عضویت ترکیه با اتحادیه اروپا واکنش نشان داد و این تصمیم را بعنوان یک اشتباه تاریخی ارزیابی کرد.

بکیر بوزداغ ضمن اشاره براینکه، با این تصمیم، حق و حقوق ترکیه زیر پا گذاشته است، اظهار داشت، اتحادیه اروپا هیچوقت در مقابل ترکیه صمیمی و رک نبوده است.

بوزداغ تصریح کرد، تصمیم مورد بحث پارلمان اروپا، آخرین چهره چند روی اتحادیه اروپا می باشد که دیده ایم.

وزیر دادگستری تصریح کرد، با این تصمیم تمامی دشمنان ترکیه منجمله سازمانهای تروریستی پ ک ک و فتو خوشحال شده اند.

بکیر بوزداغ تصمیم پارلمان اروپا را بعنوان ترمزی برای ترکیه و حمایت از سازمانهای تروریستی ارزیابی کرد.

بوزداغ گفت، اتحادیه اروپا اگر از بازیگرانی که به تبعیض تسلیم شده اند، رهایی نیابد، آینده اش از بین خواهد رفت.

بوزداغ ضمن دعوت از اتحادیه اروپا برای بازگشت از این اشتباه، یکبار دیگر تاکید کرد که این تصمیم در حکم عمل انجام نیافته می باشد.خبرهای مرتبط