صدور حکم دستگیری 48 تروریست از سوی دستگاه قضایی ترکیه

دستور دستگیری سرکردگان سازمان تروریستی " پ ک ک " و " پ ی د " که ادامه این سازمان تجزیه طلب در سوریه می باشد، صادر گردید

صدور حکم دستگیری 48 تروریست از سوی دستگاه قضایی ترکیه

دستور دستگیری سرکردگان سازمان تروریستی " پ ک ک " و " پ ی د " که ادامه این سازمان تجزیه طلب در سوریه می باشد، صادر گردید.

حکمی که در چهارچوب تحقیقات قضایی در رابطه با حمله تروریستی روز 17 ام فوریه به سرویس های نظامی در آنکارا ترتیب یافته و موجب مرگ 37 نفر گردید،  صادر شده است، جمیل بایک ، مراد کارایلان و فحمان حسین از جمله سرکرده گان سازمان جنایتکار " پ ک ک " را در بر می گیرد.

زبیر آیدار، رمزی کارتال و صالح مسلم سرکرده گان سازمان تجزیه طلب " پ ک ک "  و " پ ی د "  در اروپا نیز در لیست افرادی قرار دارند که حکم دستگیری آنها صادر شده است.

حکم صادره 48 تروریست را در بر می گیرد.خبرهای مرتبط