در نظرگیری بودجه 17 میلیارد لیری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در ترکیه

نخست وزیر ترکیه اظهار داشت که کسب و کارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد  ترکیه هستند.

در نظرگیری بودجه 17 میلیارد لیری برای کسب و کارهای کوچک و متوسط در ترکیه

نخست وزیر ترکیه در دیدار با نمایندگهای نهادهای مردم نهاد در دانشگاه رجب طیب اردوغان اظهار داشت:"کسب و کارهای کوچک و متوسط ستون فقرات اقتصاد  ترکیه هستند. ما تصمیمی برای  تقویت شرکت های کوچک و متوسط گرفته ایم. "

وی با بیان اینکه حکومت یک ردیف بودجه جدید 17 میلیارد لیری برای پرداخت وام در نظر گرفته است افزود:" این بودجه قبلا 3 میلیارد لیر بود بنابراین با بودجه جدید فعالیت ها در بازار اقتصاد کشورافزایش پیدا خواهد کرد. اکنون اقتصاد ترکیه مطلوب است و بهتر هم خواهد شد".خبرهای مرتبط