وزیر خارجه آلمان: آرزو می کنیم که ترکیه وارد یک راه منتهی به اروپا بشود

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان ضمن مخالفت با پیشنهاد ذیربط با به تعلیق گرفتن مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، اعلام داشت، به پیوند ترکیه با اروپا نیاز داریم

608276
وزیر خارجه آلمان: آرزو می کنیم که ترکیه وارد یک راه منتهی به اروپا بشود

 

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان ضمن مخالفت با پیشنهاد اتحادیه اروپا در رابطه با به تعلیق مذاکرات عضویت ترکیه، اعلام داشت، به پیوند ترکیه با اروپا نیاز داریم.

اشتاین مایر در نشست ذیربط با تحولات اخیر در ترکیه و سیاستهای حکومت به انتقادات جناح مخالف پاسخ داد.

اشتاین مایر با تاکید براینکه، نباید فراموش کرد که ترکیه در معرض تهدید تروریزم قرار دارد، اظهار داشت، تحولات اخیر ما را نیز به نگرانی سوق داده است.

اشتاین مایر تصریح کرد، ترکیه را بر سر یک دو راهی مشاهده کرده و ما آرزو می کنیم که ترکیه وارد یک راه منتهی به اروپا بشود.

وزیر آلمانی با اشاره براینکه، برای بررسی تحولات اخیر در ترکیه روز سه شنبه دیداری از آنکارا بعمل خواهم آورد، گفت، ما  خواهان پیوند ترکیه با اروپا می باشیم. با در نظر گرفتن اختلافات و بحرانها در اطراف ترکیه می توانم بگویم که به پیوند ترکیه با اروپا نیاز داریم.

اشتاین مایر با تاکید براینکه، پیوندهای نزدیک با اروپا منافع بزرگی برای ترکیه نیز تامین خواهد کرد، ابراز داشت، این به نفع ترکیه نیز می باشد، فقط تصمیم به حکومت ترک بستگی دارد.

اشتاین مایر ضمن انتقاد از آنهایی که خواهان به تعلیق گرفتن مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا می باشند و برخی از نمایندگانی که ترکیه در زمینه موضوعات دموکراسی و حقوق بشر مورد انتقاد می دهند، گفت، اگر در را بر روی ترکیه بسته و کلید را پرت بکنیم، موجب یاس انسانهایی که از ترکیه درخواست یاری کرده و به اروپا نگاه می کنند، خواهیم شد. برای همین این راه، راه منطقی نخواهد بود.

وزیر خارجه آلمان در اشاره به اقدام برای کودتای 15 جولای سازمان تروریستی فتح الله گولن نیز گفت، این حمله ای به قلب دموکراسی ترکیه بود. خدا را شکر که این اقدام در کوتاه مذت ناموفق ماند. برای قربانیان متاثر و متاسف می باشیم. برای آنهایی که آنشب با هدف حراست از قانون اساسی و نهادهای دموکراتیک جسارت بزرگی از خود نشان دادند، احساس شیفتگی می کنیم.

اشتاین مایر ضمن جلب دقت به حملات سازمان تروریستی داعش و رو در رو ماندن ترکیه با تهدید ترور، گفت، موضع ما در این زمینه بسیار واضح می باشد. کودتای نافرجام را محکوم می کنیم. تحقیق و بررسی پیرامون حوادث از نظر سیاسی و حقوقی الزم می باشد. در رابطه با این موضوع تردیدی وجود ندارد. هر گونه ترور منجمله پ ک ک را محکوم کرده و با تمامی امکانات دولت مبتنی بر حقوق با آن مبارزه می کنیم. این موضع ما بوده و این چنان باقی خواهد ماند.خبرهای مرتبط