دوگین: پوتین خواستار تاسیس اتفاق استراتژیک میان روسیه و ترکیه است

اندیشمند سیاسی فدراسیون روسیه اظهار داشت که رییس جمهوری روسیه خواستار اتفاق استراتژیک با روسیه است.

606403
دوگین: پوتین خواستار تاسیس اتفاق استراتژیک میان روسیه و ترکیه است

الکساندر دوگین اندیشمند سیاسی فدراسیون روسیه اظهار داشت که ولادیمیر پوتین رییس جمهوری روسیه خواستار اتفاق استراتژیک با روسیه است و به سوی ترکیه دست دوستی دراز می کند.

دوگین پس از حضور در اجلاس گروه حزب عدالت و توسعه، در محل تخریب شده ساختمان مجلس کبیر ملی ترکیه که هدف حمله گروه تروریستی فتح الله گولن قرار گرفت حاضر شد و سپس به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا از سوی پوتین حامی پیامی هستید یا خیر؟، اظهار داشت:" مهمترین پیام پوتین پیشنهاد ایجاد اتفاق استراتژیک میان روسیه و ترکیه است. وی دست دوستی خود را به سوی ترکیه دراز کرده است. این موضوع را همه می دانند. مفهوم اتفاق استراتژیک چیست؟ این مفهوم باید از سوی کارشناسان و استراتژیستها مورد بررسی قرارگیرد."

دوگین در پاسخ به این سئوال که ترکیه عضو ناتو است و به نظر شما ایا این پیشنهاد در تضاد با جایگاه بین المللی ترکیه نیست؟، تصریح کرد:"این تصمیم گیری بر عهده شما است. شما یک دولت مستقلی هستید. شما می دانید که چه کسانی در پشت سر بمباران کنندگان مجلس ترکیه وجود دارند. روسیه بطور قطع از کودتاچیان حمایت نکرده است."خبرهای مرتبط