برگزاری اولین نشست کمیته همکاری های ترکیه و چین

محمت شیمشک معاون نخست وزیر همراه با وانگ یانگ معاون نخست وزیر چین یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب دادند.

برگزاری اولین نشست کمیته همکاری های ترکیه و چین

اولین نشست کمیته همکاری های ترکیه و جمهوری خلق چین در سطح معاونین نخست وزیر دو کشور در آنکارا برگزار شد.

محمت شیمشک معاون نخست وزیر همراه با وانگ یانگ معاون نخست وزیر چین یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک ترتیب دادند.

شیمشک با اشاره به اینکه در جریان این نشست روابط دو کشور با تمامی جوانبش مورد بحث و بررسی قرار گرفت گفت: در زمینه توسعه روابط سیاسی متقابل مبتنی بر اعتماد و منافع اتفاق نظر حاصل شد.

معاون نخست وزیر ترکیه ضمن تاکید بر فعالیتهای دو کشور در زمینه امنیتی اعلام کرد، ترکیه در خصوص عدم اجازه به هیچ نوع فعالیتی علیه چین متعهد شده است.

محمت شیمشک افزود در اولین نشست این کمیته تمامی امکانات همکاری در زمینه های مختلف از فرهنگ گرفته تا آموزش و از هوانوردی گرفته تا سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست علاوه بر مراد چتین کایا رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، فرهنگ و گردشگری، دادگستری، انرژی و منابع طبیعی، کشور، حمل و نقل، دریانوردی و اطلاعات و دفاع ملی شرکت کردند.

محمت شیمشک در عین حال به عنوان رئیس همردیف کمیته همکاری های بین حکومت ها که با هدف توسعه همکاری در بسیاری از زمینه ها از جمله سیاست و اقتصاد تشکیل شده، انجام وظیفه میکند.  خبرهای مرتبط