مذاکرات روسای ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و روسیه

ارتشبد حلوصی آکار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و ارتشبد والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دیروز مذاکراتی انجام دادند

مذاکرات روسای ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و روسیه

ارتشبد حلوصی آکار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه و ارتشبد والری گراسیموف رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه دیروز مذاکراتی انجام دادند.

در این مذاکرات پیرامون موضوعاتی چون حل درگیریها در سوریه، عادی شدن وضعیت در حلب، مبارزه با داعش و ادامه توسعه هماهنگی بین دو کشور با هدف رساندن امنیت منطقه در کوتاه مدت به سطح مورد نظر بحث و تبادل نظر گردید.

براساس اطلاعیه ذیربط با موضوع، مذاکرات در جوی سازنده سپری شده است.

در دیدار ارتشبد آکار از روسیه، حاکان فیدان مستشار سازمان اطلاعات و امنیت ملی ترکیه نیز ایشان را همراهی کرده بود.خبرهای مرتبط