سفیر جدید نروژ در آنکارا استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

سفیر جدید نروژ در آنکارا استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کرد

598545
سفیر جدید نروژ در آنکارا استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

وگارد الفسن که از سوی دولت نروژ به عنوان سفیر جدید این کشور در آنکارا معرفی شده است، با حضور در مجتمع ریاست جمهوری ترکیه، استوارنامه خود را تقدیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور کرد.

در این مراسم الفسن پس از معرفی همسر و دخترش و همچنین برخی کارمندان سفارت به اردوغان، عکس یادگاری گرفتند.خبرهای مرتبط