طغرل تورکش: باید از جوانان در مقابل سازمانهای تروریستی حراست بکنیم

طغرل تورکش معاون نخست وزیر ترکیه اعلام داشت، باید از جوانان در مقابل سازمانهای تروریستی و ذهنیتهای منحرف حراست نمود

593737
طغرل تورکش: باید از جوانان در مقابل سازمانهای تروریستی حراست بکنیم

 

طغرل تورکش معاون نخست وزیر ترکیه اعلام داشت، باید از جوانان در مقابل سازمانهای تروریستی و ذهنیتهای منحرف حراست نمود.

طغرل تورکش در کنفرانسی که از سوی شورای همکاری کشورهای ترک زبان و پیمان تمدنهای سازمان ملل با عنوان " نقش جوانان در مبارزه با خشونت ناشی از افراط گرایی " در استانبول برگزار گردید، شرکت جست.

تورکش در سخنرانی افتتاحی کنفرانس ضمن اشاراه براینکه، جوانان در هفد سازمانهای تروریستی قرار دارند، گفت، جوانان در طول تاریخ با تمایل به تغییر و تحول، نوآوری و آینده ای متفاوت، به اینده شکل داده اند. امر مهم، تغییر و تحول و طرز بیان خواسته ها می باشد. باید جوانانمان را در مقابل فریبکاری و تحمیلات سازمانهای تروریستی و ذهنیتهای منحرف در رابطه با اینکه، تغییر و تحول تنها با خشونت امکان پذیر می باشد، آگاه بسازیم.

تورکش در اشاره به اهمیت رسانه ها در زمینه حراست از جوانان، با تاکید براینکه، رسانه ها در راستای حراست از مرز بین آزادی بیان و تشویق خشونت وظیفه مهمی دارند، اظهار داشت، بطوریکه امروزه با افزایش الحاق به سازمان تروریستی داعش، این مقوله در رده نخست دستور کار کشورهای اروپا جای گرفته است.خبرهای مرتبط