رکورد ترکیش ایرلاینز در انتقال مسافر ترانزیت

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در زمینه انتقال مسافر ترانزیت به موفقیت جدیدی دست پیدا کرد.

رکورد ترکیش ایرلاینز در انتقال مسافر ترانزیت

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز در زمینه انتقال مسافر ترانزیت به موفقیت جدیدی دست پیدا کرد.

در تاریخ 12 اکتبر شمار مسافرین ترانزیت در هر پرواز نیویورک – استانبول رکورد شکست.

308 مسافر از 350 مسافرِ هواپیمایی که ساعت 23:55  از نیویورک به مقصد استانبول پرواز کرد را مسافرین ترانزیت تشکیل دادند. به ویژه شمار مسافرین ترانزیت اسرائیلی به سرعت رو به افزایش است.

در همین راستا همان شب چهار پرواز از تل آویو به استانبول انجام شد. فعالیتهای این شرکت در زمینه انتقال مسافر ترانزیت که تا اواسط سال 2016، در سطح 54 درصد بود، از ماه اکتبر 2016 به 60 درصد افزایش یافت.خبرهای مرتبط