یک سرباز در درگیری با تروریست های پ ک ک به شهادت رسید

در درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریست های پ ک ک در شرناک یک سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز دیگر مجروح شدند

یک سرباز در درگیری با تروریست های پ ک ک به شهادت رسید

در درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریست های پ ک ک در شرناک یک سرباز به شهادت رسیده و دو سرباز دیگر مجروح شدند. 

بین سربازانی که در منطقه ریسور کوه چیراو شرناک در حال انجام عملیات بودند با تروریست های پ ک ک درگیری رخ داد. 

سربازان مجروح با هلی کوپتر به بیمارستان نظامی شرناک منتقل شدند. 

عملیات در منطقه همچنان ادامه دارد. 

این منطقه در روزهای گذشته از سوی استانداری شرناک به عنوان منطقه ویژه امنیتی اعلام شده و سپس عملیات آغاز شده بود.خبرهای مرتبط