دستگیری 77 مهاجر غیرقانونی افغان در استان یوزگات ترکیه

نیروهای امنیتی ترکیه 77 تبعه کشور افغانستان را که از راه های غیرقانونی وارد کشور شده بودند را در شهرستان یرکوی استان یوزگات شناسایی و دستگیر کردند.

دستگیری 77 مهاجر غیرقانونی افغان در استان یوزگات ترکیه

به گزارش منابع امنیتی؛ واحدهای کنترل ترافیک شهرستان یرکوی استان یوزگات ترکیه، یک اتوبوس مسافربری که از شهر آغری (نزدیکی مرز ایران) به مقصد آنکارا حرکت می کرد را متوقف و 77 مهاجر غیرقانونی را پس از شناسایی دستگیر کرده اند.

طبق این گزارش، تمامی مهاجران غیرقانونی تبعه افغانستان هستند و به اداره مهاجرت استان مذکور انتقال داده شده اند.

 

خبرگزاری آناتولیخبرهای مرتبط