نیمه دوم 26-امین دوره مجلس ملی کبیر ترکیه امروز آغاز شد

اردوغان: "15 جولای را فراموش نخواهیم کرد"

نیمه دوم 26-امین دوره مجلس ملی کبیر ترکیه امروز آغاز شد

نیمه دوم 26-امین دوره مجلس ملی کبیر ترکیه امروز آغاز شد. 

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه طی سخنانی در مراسم بازگشایی مجلس گفت: "15 جولای را فراموش نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که به دست فراموشی سپرده شود." 

اردوغان افزود: "مجلس ملی کبیر ترکیه در 15 جولای برای دومین بار پس از جنگ استقلال به مقام جانبازی نائل شد. ملتمان به جهانیان نشان داد که میدان را به کودتاچیان واگذار نخواهد کرد. 15 جولای را فراموش نخواهیم کرد. هر کس که بدون شک و تردید و بی چون و چرا، حادثه 15 جولای را کودتا نمی خواند و این اقدام را تلعین نمی کند، بخشی از اقدام به کودتاست و حداقل از ته قلب از آن حمایت می کند." 

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه نیز اظهار داشت که ترکیه دیگر دوران کودتا را پشت سر گذاشته است. 

قهرمان افزود: ملتمان در شب 15 جولای ثابت کرد که از دموکراسی حمایت می کند و بار دیگر کودتایی اتفاق نخواهد افتاد. ملتمان با صدای اذان که از مساجد بلند می شد، و با شیفت های پاسداری از دموکراسی، کودتا را ناکام کرد. ترکیه دیگر دوران کودتا را پشت سر گذاشته است." 

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه به سخنان خود چنین ادامه داد: "آنچه که در اولویت مان قرار دارد، یک قانون اساسی ساده، مردمی، دموکراتیک و آزادیخواه می باشد. در قانون اساسی متشکل از 177 ماده، 114 تغییر اعمال شده است. از اینرو انسجام خود را از دست داده است. یک چنین قانون اساسی برای ترکیه کفایت نخواهد کرد. تدوین قانون اساسی جدید، خواست جامعه و تعهد تمامی احزابمان به ملت مان است. این تعهد به بهترین نحو بجای آورده خواهد شد. مجلس مرکز تولید قانون نیست. بلکه وظایف دیگری نیز دارد." 

 به دنبال بازگشایی، مجمع عمومی مجلس برای اولین بار تذکره نخست وزیر که در 2 اکتبر به پایان می رسد را مورد بررسی قرار خواهد داد. 

انتظار می رود این تذکره که اختیار عملیات فرامرزی در عراق و سوریه را به حکومت می دهد، برای مدت یک سال دیگر تمدید شود. 

سپس ضیافت سنتی مجلس برگزار خواهد شد. 

به احترام یاد شهدای 15 جولای این مراسم بدون پخش موسیقی ترتیب خواهد یافت.  خبرهای مرتبط