مراسم ویژه در مقابل یادواره آتاترک در مجلس ملی کبیر ترکیه

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، به دبنال ادای احترام و خوانده شدن سرود ملی ترکیه، در برابر یادواره آتاترک تاج گل نهاد

مراسم ویژه در مقابل یادواره آتاترک در مجلس ملی کبیر ترکیه

به مناسبت آغاز 23-امین دوره مجلس ملی کبیر ترکیه، در برابر یادواره آتاترک کبیر مراسم ویژه ای ترتیب یافت. 

اسماعیل قهرمان رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، به دبنال ادای احترام و خوانده شدن سرود ملی ترکیه، در برابر یادواره آتاترک تاج گل نهاد. 

در این مراسم نورالدین جانیکلی معاون نخست وزیر، احمد آیدین، ایشه نور باغچه کاپی و پروین بولدان معاونین رئیس مجلس، ناجی بوستانجی، مصطفی الی تاش معاونین رهبر حزب عدالت و توسعه، اوزگور اوزل، لئونت گوک و انگین آلتای معاونین رهبر حزب جمهوری خلق، ارکان آک چای معاون رهبر حزب جنبش ملی گرا، اعضای دیوان نخست وزیری مجلس ملی کبیر ترکیه، نمایندگام . بروکرات های مجلس حضور داشتند. خبرهای مرتبط