بازدید معاون وزیر خارجه آمریکا از مجلس ملی کبیر ترکیه

بلینکن و هیات همراه وی از سوی جمال الدین تونای رئیس روابط خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه مورد استقبال قرار گرفت.

578055
بازدید معاون وزیر خارجه آمریکا از مجلس ملی کبیر ترکیه

آنتونی بلینکن معاون وزیر امور خارجه آمریکا در مجلس ملی کبیر ترکیه که در جریان کودتای نافرجام 15 جولای توسط ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) بمباران شده بود، بررسی هایی به عمل آورد.

بلینکن و هیات همراه وی از سوی جمال الدین تونای رئیس روابط خارجی مجلس ملی کبیر ترکیه مورد استقبال قرار گرفت.

در پی مراسم استقبال، بلینکین از بخش های بمباران شده مجلس بازدید کرد

وی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه در حین بازدید بسیار احساساتی شده است گفت حمله به مکانی که وظیفه نمایندگی ملت را بر عهده دارد، به تنهایی توضیح آشکاری به شمار میرود. برای حمایت از کسانی که خواهان دموکراسی بوده و با کودتا مخالف هستند ابتدا از این مکان بازدید کردم.خبرهای مرتبط