عملیات هوایی جنگنده های ترکیه در استان حاکاری

در عملیات هوایی جنگنده های ترکیه یک تروریست بهلاکت رسید

573273
عملیات هوایی جنگنده های ترکیه در استان حاکاری

در عملیات هوایی جنگنده های ترکیه در مناطق کوهستانی استان حاکاری یک تروریست بهلاکت رسید.

بنابه اطلاعات ارائه شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه، دو فروند هواپیمای جنگی اف – 16 متعلق به نیروی هوایی ترکیه در مناطق کوهستانی استان حاکاری عملیات هوایی ترتیب داد.

در این عملیات یک تروریست بهلاکت رسیده و بهمراه یک سپر تیربار دوشکا مهمات متعلق به آن امحا شد.خبرهای مرتبط