اینبار به توطئه چینی پ ک ک در بروکسل اجازه داده نشد

در بروکسل پایتخت بلژیک اینبار عقل سیلم حکمفرما شد

572895
اینبار به توطئه چینی پ ک ک در بروکسل اجازه داده نشد

در بروکسل پایتخت بلژیک اینبار عقل سیلم حکمفرما شد.

شهرداری بروکسل برنامه به اصطلاح " هفته فرهنگ کرد " را  که یک انجمن نزدیک به سازمان تروریستی " پ ک ک " می باشد، در آخرین لحظه لغو کرد.

" Yvan Mayeur " شهردار بروکسل ضمن لغو برنامه هفته به اصطلاح فرهنگ کرد که قرار بود روز 22 ام سپتامبر سومین آن برگزار شود، هیچ دلیلی برای این تصمیم خود نشان نداد.

شهردار بروکسل در حین اجلاس سران ترکیه و اتحادیه اروپا که 18 ماه مارس برگزار گردید به برپایی چادر در پشت خیابان شورای اروپا اجازه داده و این نیز با واکنش شدید ترکیه مواجه گردیده بود.خبرهای مرتبط