رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه از همتای روس خود میزبانی می کند

والری گراسیموو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با حلوصی آکار رئیس ستادکل نیروهای ترکیه در آنکارا گردهم آمد

رئیس ستادکل نیروهای مسلح ترکیه از همتای روس خود میزبانی می کند

والری گراسیموو رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با حلوصی آکار رئیس ستادکل نیروهای ترکیه در آنکارا گردهم آمد.

ماده دستورکار این دیدار را تحولات واقع در سوریه تشکیل داد.

در را رابطه با راه حل بحث و تبادل نظر گردید.

مبارزه با سازمان تروریستی داعش با تمامی جزئیاتش مورد بررسی قرار گرفت.

عملیاتهای فشرده دو کشور علیه داعش در دوره اخیر نیز در مذاکرات مطرح گردید.

عملیات سپر فرات نیز مورد ارزیابی قرار داده شد.

در مذاکرات آکار و گراسیموو همکاری نظامی ترکیه و روسیه نیز مطرح شده و گامهایی که برای تقویت همکاری نظامی برداشته خواهد شد، مورد بررسی قرار داده شد.

بنابه عقیده منابع نظامی، اتفاق نظر دو کشور در جناح نظامی با این دیدار تقویت بیشتری یافت.

این دیدار که 11 سال بعد تحقق یافت، به عنوان نشانه اهمیتی که روسیه به قدرت نظامی بزرگ ترکیه در منطقه قائل می باشد، جلب دقت می کند.خبرهای مرتبط