دیدارهای نخست وزیر ترکیه با میهمانان خارجی

نخست وزیر ترکیه دیروز دبیر کل ناتو و چند میهمان خارجی دیگر را به حضور پذیرفت

568797
دیدارهای نخست وزیر ترکیه با میهمانان خارجی

بینالی ییلدیریم نخست وزیر ترکیه از ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو، به دلیل همراهیشان از لحظه اول اقدام به کودتا در روز 15 جولای از سوی ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY)، قدردانی نمود.

بینالی ییلدیریم ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو را به حضور پذیرفت.

در این دیدار، عملیات سپر فرات که به رهبری ترکیه برای از میان بردن عناصر تروریستی در شمال سوریه ترتیب یافته است و همچنین اقدام به کودتا در ترکیه، مورد بررسی قرار گرفت.

ییلدیریم دراین دیدار، در رابطه با عملیات سپر فرات اطلاعاتی ارائه نموده و بر ثبات در مبارزه با سازمانهای تروریستی، تاکید کرد.

استولتنبرگ نیز ابراز داشت که اقدام به کودتا، حمله به یکی از کشورهای متفق ناتو و همچنین ارزشهای اصلی که این سازمان بر آن استوار است، میباشد.

در این دیدار همچنین، در خصوص مسائلی که مرتبط با دستور کار ناتومیباشد، تبادل نظر گردید.

ییلدیریم همچنین فدریکا موگرینی نماینده عالی سیاست امنیتی و روابط خارجی و یوحانس هان کمیسر مسئول از مذاکرات توسعه و سیاست همسایگی که در چهارچوب "اجلاس دیالوگ عالی سیاسی" به ترکیه آمده اند را به حضور پذیرفت.

نخست وزیر ترکیه، سپس نیز با بورگ برند وزیر امور خارجه نروژ، به مدت 40 دقیقه دیدار کرد.خبرهای مرتبط