واکنشهای حکومت ترکیه علیه اتحادیه اروپا ادامه دارد

عمر چلیک سرمذاکره گر و وزیر اتحادیه اروپا ترکیه اعلام داشت، اتحادیه اروپا باید مسئولیتهای خود را به جای بیاورد

واکنشهای حکومت ترکیه علیه اتحادیه اروپا ادامه دارد

واکنشهای حکومت علیه اتحادیه اروپا که ترکیه را در مورد معافیت ویزا سر می دواند، ادامه دارد.

عمر چلیک سرمذاکره گر و وزیر اتحادیه اروپا ترکیه اعلام داشت، اتحادیه اروپا باید مسئولیتهای خود را به جای بیاورد.

چلیک با دیمیتریس آورامو پولوس عضو کمیسیون مسئول از امور کوچ اتحادیه اروپا که برای انجام تماسهایی به آنکارا آمده است، دیدار و گفتگو کرد.

عمر چلیک اظهار داشت، اگر برای شهروندان ترکیه آزادی ویزا در کشورهای اتحادیه اروپا تامین نشود، قرارداد قبول اعاده مهاجرین نیز که در ماه مارس منعقد شده است، به اجرا گداشته نخواهد شد.

آوراموپولوس نیز گفت، اتحادیه اروپا در زمینه حراست از شتاب تامین آزادی ویزا برای ترکیه مصمم می باشد.خبرهای مرتبط