انتشار 3 توافقنامه همکاری ترکیه با کشورهای خارجی در روزنامه رسمی

این سه توافقنامه پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور به مورد اجرا گذاشته می شود.

562909
انتشار 3 توافقنامه همکاری ترکیه با کشورهای خارجی در روزنامه رسمی

پس از تایید سه توافقنامه میان ترکیه و کشورهای خارجی، از سوی رجب طیب اردوغان رییس جمهور، این توافقنامه ها دیروز به صورت قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه سه ماده جدید قانونی، شامل

- توافقنامه تاسیس دانشگاه مشترک علم و فناوری میان ترکیه و ژاپن،

- توافقنامه غرامت میان جمهوری ترکیه و جمهوری اسرائیل

- توافقنامه همکاری ترکیه با جمهوری بولیواری ونزوئلا در حوزه انرژی را،

تایید کرد.

به دنبال انتشار این 3 توافقنامه در روزنامه رسمی ترکیه، روند اجرای آنها آغاز شد.خبرهای مرتبط