عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

در این عملیات یک سرباز ترک به شهادت رسید

عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستها

در عملیات نیروهای مسلح ترکیه بر علیه تروریستهای "  پ ک ک " در شهرستان پرواری استان سیرت در نتیجه تیراندازی تروریستها یک سرباز به شهادت رسیده و یک سرباز مجروح شد.

سرباز مجروح در پی مداخله های پزشکی به بیمارستان دولتی سیرت انتقال داده شد.

عملیات بر علیه تروریستها در منطقه ادامه دارد.

از سوی دیگر ریاست ستاد کل نیروهای مسلح ترکیه اعلام داشت : در چهارچوب عملیاتی که در مناطق روستایی شهرستان چوکورجای استان حقاری ادامه دارد، از سوی هواپیماهای جنگی ترکیه عملیات هوایی ترتیب یافت.

در این عملیات سه تروریست از قدرت عمل ساقط شده، محل استقرار خمپاره انداز ها و یک موضع ضد هوایی در هم کوبیده شد.

در درگیری بین نیروهای امنیتی و تروریستها در شرناک نیز دو تروریست از قدرت عمل ساقط گردید.

به همراه تروریستها یک تفنگ ام ـ 16 و یک تفنگ تیرانداز ماهر ضبط شد.خبرهای مرتبط