جنگنده های نیروی هوایی ترکیه در منطقه گارا در شمال عراق عملیات ترتیب داد

مبارزه با تروریزم با تمام سرعت ادامه  دارد

جنگنده های نیروی هوایی ترکیه در منطقه گارا در شمال عراق عملیات ترتیب داد

مبارزه با تروریزم با تمام سرعت ادامه  دارد. 

جنگنده  های متعلق به نیروی هوایی ترکیه در منطقه گارا در شمال عراق عملیات ترتیب دادند. 

مواضع از پیش تعیین شده متعلق به سازمان تروریستی پ ک ک مورد هدف قرار گرفته و ویران شد. 

نیروهای مسلح ترکیه اعلام کردند به دنبال اتمام موفقیت آمیز ماموریتشان به پایگاه  های خود بازگشته اند. 


برچسب ها: ترکیه , عراق

خبرهای مرتبط