شورای امنیت سازمان ملل حملات تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

در بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل تاکید شد که هرگونه تروریزم برای صلح و امنیت بین المللی تهدید بزرگی تشکیل می دهد

شورای امنیت سازمان ملل حملات تروریستی در ترکیه را محکوم کرد

شورای امنیت سازمان ملل حمله تروریستی در غازی آنتپ و حملات هفته گذشته سازمان تروریستی پ ک ک را که طی آن مراکز پلیس در برخی از شهرها را مورد هدف قرار داد، محکوم ساخت.

در بیانیه مطبوعاتی که از سوی تمامی اعضای شورا تائید گردید، گفته شد، حمله خائنانه و ترسناک در مراسع عروسی در شهر غازی آنتپ ترکیه را بشدت محکوم می کنیم.

در بیانیه مذکور همچنین حملات تروریستی هفته گذشته که در برخی از شهرهای ترکیه ترتیب یافته وموجب مرگ تعداد کثیری پلیس و غیرنظامی گردید نیز محکوم ساخته شده، فقط در متن به نام سازمان تروریستی جای داده نشد.

در بیانیه ضمن گفتن تسلیت به نزدیکان قربانیان حملات، ملت و حکومت ترکیه، تاکید شد که هرگونه تروریزم برای صلح و امنیت بین المللی تهدید بزرگی تشکیل می دهد.

در بیانیه مطبوعاتی شورای امنیت سازمان ملل ضمن اشاره به اهمیت محاکمه فاعلین حملات در مقابل عدالت، از تمامی اعضای شورا خواسته شد که در این زمینه با ترکیه همکاری بکنند.خبرهای مرتبط