یک هیأت آمریکایی در رابطه با پرونده گولن به ترکیه سفر می کند

یک هیأت از ایالات متحده آمریکا، برای اعاده فتح لله گولن سرکرده ساختار دولت موازی سازمان تروریستی گولن به ترکیه سفر می کند

یک هیأت آمریکایی در رابطه با پرونده گولن به ترکیه سفر می کند

یک هیأت از ایالات متحده آمریکا، برای اعاده فتح لله گولن سرکرده ساختار دولت موازی سازمان تروریستی گولن به ترکیه سفر می کند. 

هیأت 4 نفره متشکل از سه نفر از وزارت دادگستری و یک نفر از وزارت امور خارجه آمریکا، در روزهای 23 و 24 آگوست، دیدارهایی در رابطه با اعاده فتح لله گولن سرکرده ساختار دولت موازی سازمان تروریستی گولن و کودتای نافرجام 15 جولای انجام خواهند داد. 

بروکرات های وزارت دادگستری ترکیه به دستور بکر بوزداغ وزیر دادگستری، قبل از سفر هیأت آمریکایی به ترکیه، آمادگی های لازمه را به اتمام رسانده اند. 

بروکرات ها، علاوه بر پرونده هایی که در زمینه اعاده گولن به آمریکا ارسال شده، مدارک مهمی مبنی بر اینکه دستور ترتیب کودتا از سوی این فرد داده شده، در اختیار مخاطبین آمریکایی قرار داده خواهد شد.

از سوی دیگر کورتیس اسکاپاروتی فرمانده نیروی آمریکا در اروپا نیز جهت انجام دیدارهایی رسمی به آنکارا سفر کرد. 

ارتشبد اسکاپاروتی با فکری ایشیک وزیر دفاع ملی و ارتشبد خلوصی آکار رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه دیدار خواهد کرد. 
 خبرهای مرتبط