آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس ملی کبیر ترکیه

مجلس ملی کبیر ترکیه تا تاریخ اول اکتبر تعطیل شد

آغاز تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس ملی کبیر ترکیه

مجلس ملی کبیر ترکیه تا تاریخ اول اکتبر تعطیل شد.

بدین ترتیب تعطیلات تابستانی مجلس آغاز گردید.

مجمع عمومی مجلس ملی کبیر ترکیه در آخرین روز از سال قانون گذاری، به مدت 15 ساعت موضوعات دستور کار را مورد بررسی قرار داد.

لایحه صندوق  دارایی و قرارداد مربوط به پرداخت غرامت با بازماندگان قربانیان حمله اسرائیل به کشتی کمک رسان مرمره آبی قانونی شد.

بر اساس این قرارداد 6 ماده ای اسرائیل، ظرف 25 روز مبلغ 20 میلیون دلار به عنوان غرامت به ترکیه پرداخت خواهد کرد.

دعاوی اقامه شده علیه اسرائیل و سربازان اسرائیل لغو خواهد شد.

به رغم این قرارداد، در صورت ادامه روند حقوقی از سوی افراد و یا سازمانهای ترکیه، پرداخت هزینه ها و خسارتهای طرف اسرائیل از سوی ترکیه پرداخت خواهد شد.

در مجمع عمومی مجلس ترکیه، به مجموعه قوانین مربوط به دانشگاه ها و باقی ماندن شیرناک و حاکاری در موقعیت استان، مواد جدیدی افزوده شد.

در همین چهارچوب نام عمر حالیص دمیر افسر فرماندهی قوای ویژه که در جریان اقدام به کودتا در تاریخ 15 جولای به شهادت رسیده است، به دانشگاه نیغده داده شد.

دو دانشگاهی که در ازمیر در پی کودتای نافرجام تعطیل شده بود، دولتی شد. این دو دانشگاه باکیرچای و دموکراسی نام گرفتند.

به دنبال این مجلس ملی کبیر ترکیه تا تاریخ 1 اکتبر وارد تعطیلات تابستانی شد.


برچسب ها: مجلس , تعطیلات , ترکیه

خبرهای مرتبط