آزادی مشروط 38 هزار زندانی در ترکیه

انتشار 671 امین مصوبه هئیت وزیران ترکیه

آزادی مشروط 38 هزار زندانی در ترکیه

بکیر بوزداغ وزیر دادگستری ترکیه در پی انتشار 671 امین مصوبه هئیت وزیران از طریق حساب تویتر خود اطلاعاتی در رابطه با تنظیمات جدید ارائه کرد.

بوزداغ اعلام داشت بموحب این مصوبه 38 هزار نفر از زندانیان کشور بصورت مشروط و پیش از موعد آزاد خواهند شد.

وزیر دادگستری تاکید کرد با تنظیمات جدید مدت آزادی زندانیان بین 1 الی 2 سال تغییر یافته  و حکم صادره شامل افرادی می شود که علاوه بر رفتار خوب و قابل قبول در دوره حبس دو سال و یا کمتر از حکم حبس آنها باقی مانده باشد .  حکم صادره مشمول قتل های عمدی، جرایم جنسی و جرایمی که بر علیه نظام قانون اساسی ترکیه ارتکاب شده ، نخواهد شد.خبرهای مرتبط