انتصاب سفیران جدید ترکیه در یونان و امارات متحده عربی

بخشنامه مربوط به انتصاب برخی از سفیران در روزنامه رسمی منتشر گردید.

552571
انتصاب سفیران جدید ترکیه در یونان و امارات متحده عربی

بخشنامه مربوط به انتصاب برخی از سفیران در روزنامه رسمی منتشر گردید.

بر این اساس کریم اوراس سفیر ترکیه در یونان و مصطفی لونت بیلگین سفیر ترکیه در امارات متحده عربی به مرکز انتقال یافتند.

یاشار حالیل چویک نماینده دائمی ترکیه در نزد سازمان ملل به سمت سفیر جدید ترکیه در یونان منصوب گردید.

تاحسین تونچ اوغدول به سمت سفیر ترکیه در لهستان و جان دیزدار به سمت سفیر ترکیه در امارات متحده عربی منصوب شدند.

فریدون سینیرلی اوغلو مستشار وزارت امور خارجه نیز به پست نماینده دائمی ترکیه در سازمان ملل منصوب گردید.خبرهای مرتبط