عملیات چشمه صلح

هدف تامین آرامش
هدف مبارزه با ترور

امنیت منسوبین سازمان تروریستی فتح الله گولن پس از استرداد از بلغارستان به ترکیه

نخست وزیر ترکیه و بلغارستان گفتگویی تلفنی انجام دادند

امنیت منسوبین سازمان تروریستی فتح الله گولن پس از استرداد از بلغارستان به ترکیه

بینالی ییلدیریم نخشت وزیر ترکیه، ابراز داشت که منسوبین به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) که از بلغارستان به ترکیه استرداد خواهند شد، تحت امنیت خواهند بود. این افراد در چهارچوب اصول دولت حقوقی، به شکلی عادلانه محاکمه خواهند شد.

نخست وزیر ترکیه گفتگویی تلفنی با بوریسوو نخست وزیر بلغارستان انجام داد.

ییلدیریم به بوریسوو ابراز داشت که از حمایت حکومت بلغارستان پس از اقدام به کودتا از سوی ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن (FETÖ/PDY) قدردانی مینماید.

وی ضمن ابراز اینکه بر مشکلاتی که مهاجرت غیر قانونی در بلغارستان به میان می آورد نیز واقف است، گفت: ""برای از میان برداشتن این مشکلات، هم قرارد داد امضا شده میان ترکیه و اتحادیه اروپا در خصوص باز پس فرستادن مهاجران غیر قانونی و لغو ویزا برای شهروندان ترک را در نظر گرفته و هم به عنوان دو کشور هم مرز، پیشنهاد آغاز فعالیتهایی دوجانبه  میان مقامات ترک و بلغار را میدهد.

بوریسوو نیز پیشنهاد نخست وزیر ترکیه را قبول نبوده و دو نخست وزیر در خصوص اینکه این فعالیت، جایگزین قرار داد باز پس فرستادن میان ترکیه و اتحادیه اروپا نخواهد شد، به توافق رسیدند.خبرهای مرتبط