بینالی یلدیریم: کودتا کوچکترین تاثیری بر اقتصاد ترکیه و سیستم بانکداری کشور نگذاشته است

نخست وزیر ترکیه پس بازدید از محل احداث پل جدید استانبول اعلام کرد: اقتصاد ما با تمام قوا سرپا بوده و اختلالی که کودتای نافرجام و خائنانه کوچکترین تاثیری بر اقتصاد ترکیه و سیستم بانکداری کشور نگذاشته است.

بینالی یلدیریم: کودتا کوچکترین تاثیری بر اقتصاد ترکیه و سیستم بانکداری کشور نگذاشته است

بینالی یلدیریم٬ نخست وزیر ترکیه دیروز پس از بازدید از محل احداث پل جدید استانبول به نام یاووز سلطان سلیم، در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: ''اقتصاد ما با تمام قوا سرپاست. اختلالی که کودتای نافرجام و  خائنانه بر اقتصاد ما وارد کرد، به اندازه تغییراتی بود که پس از حادثه هواپیمای روسی اتفاق افتاد. این کودتا کوچکترین تاثیری بر اقتصاد ترکیه و سیستم بانکداری کشور نگذاشت و تمامشان به کار خود ادامه دادند''.  

وی افزود: ''‌هموطنانمان روز بعد از کودتا 2.5 میلیارد دلار را به لیر تبدیل کرده و به بانک واریز کردند. تا امروز نیز 11 میلیارد دلار یعنی 30 میلیارد لیر به بانک ها آورده اند. مردم فقط از وقوع کودتا جلوگیری نکردند بلکه تلاش کردند اقتصاد ترکیه نیز تحت تاثیر قرار نگیرد. چنین ملتی در دنیا نظیر ندارد. پس با دیدن این وقایع بار دیگر افتخار می کنم که عضوی از ملت عزیز ترک هستم''.

وی با اشاره به اینکه "در مراسم بزرگ افتتاح این پل ( پل یاووز سلطان سلیم) در 26 اوت نیز همه با هم حضور خواهیم داشت" خاطرنشان کرد: "این آثار نشان دهنده آینده ترکیه است، نشان دهنده ثبات قدم های ترکیه در رسیدن به اهداف برنامه 2023 خود است. هرقدر هم که گروه تروریستی فتح الله گولن و وابستگانش در تلاش برای آسیب رساندن به کشور بوده اند، با اراده ملت ترک بر همه آن ها فایق آمده ایم و در آینده نیز بر همه آن ها غلبه خواهیم کرد. آثاری که شایسته کشور و ملتمان باشد برجای خواهیم گذاشت".

نخست وزیر ترکیه اضافه کرد:"ما همه کسانی را که با این گروه تروریستی در ارتباط بوده یا از آنها حمایت کرده و شریک جرم آن ها هستند را شناسایی کرده ایم. فرد فرد آن ها را می شناسیم. تعداد این ها زیاد نیست. به همین دلیل کسانی که با وجدانی تمیز مشغول به خدمت هستند؛ کارآفرینان٬ اصناف و تاجرانی که خود را درگیر این اقدامات نادرست نکرده اند، نگران نباشند. ما در پی یک تعقیب و گریز مداوم نیستیم. ما در پی عناصر خائن گروه تروریستی فتو که سبب رنج و رنجش ما شده اند و 239 شهروند ما را شهید کردند٬ 2 هزار و 196 نفر را زخمی کردند، هستیم. به غیر از این افراد شهروندان ما نگران نباشند."

 خبرهای مرتبط