22 مین روز کشیک دفاع از دموکراسی در سراسر ترکیه

میلیونها نفر در تجمعات شب گذشته در سراسر ترکیه از دمکراسی دفاع کردند.

546544
22 مین روز کشیک دفاع از دموکراسی در سراسر ترکیه

میلیونها نفر در سراسر ترکیه مراسم دفاع از دموکراسی را تبدیل به یک کارناوال کردند.

شب گذشته نیز در میادین مختلف کلانشهر استانبول چون تاکسیم، کیسیکلی، زیتون بورنو، ساراچحانه، سولطان بیلی، بیکوز و دیگر محلات این کلانشهر، صدها هزار نفر اعم از زن و مرد و پیر و جوان برای دفاع از دمکراسی تجمع کردند و وحدت و همبستگی خود را علیه کودتاچیان به نمایش گذاشتند.

یکی دیگر از مناطق اصلی برگزاری کشیک دمکراسی در آنکارا در برابر مسجد ملت در مجموعه نهاد ریاست جمهوری بود.

در این مکان نیز جمع کثیری از اقشار مختلف مردم برای دفاع از دمکراسی حضور یافتند.خبرهای مرتبط