ترکیه پرتاب موشک بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کرد

وزارت امور خارج ترکیه، بیانیه ای برای محکوم نمودن پرتاب موشک بالستیک از سوی کره شمالی، صادر کرد

544834
ترکیه پرتاب موشک بالستیک از سوی کره شمالی را محکوم کرد

بر اساس بیانیه صادره از وزارت امور خارجه ترکیه، ضمن تاکید بر اینکه ادامه پرتاب موشکلهای بالستیک از سوی جمهوری دموکرات خلق کره، به معنی ادامه تهدیدها در ثبات و امنیت منطقه و جهان میباشد، این عمل کره به شدت محکوم شد.

در این بیانیه گفته شد: "دعوتمان از جمهوری دموکرات خلق چین برای توقف پرتاب موشکهای بالستیکی و فعالیتهای مرتبط با سلاحهای کشتار جمعی، را تکرار میکنیم. از جمهوری دموکرات خلق کره انتظار داریم که در چهارچوب تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل رفتار نماید."

گفتنی است که کره شمالی، برای اخرین بار، روز 3 آگوست 2016، موشک بالستیک پرتاب کرده بود.خبرهای مرتبط