رئیس جمهور قزاقستان در ترکیه

انتظار می رود اردوغان آزردگی خود در خصوص عدم بستن مدارس متعلق به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن در این کشور را ابراز نماید

رئیس جمهور قزاقستان در ترکیه

نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، برای انجام دیدارهای رسمی ، روز جمعه 5 آگوست به آنکارا می آید.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، نورسلطان نظربایف را در کاخ ریاست جمهوری طی مراسمی رسمی استقبال خواهد کرد.

در دیدارهای میان هیئتها و دیدارهای دوجانبه، مسائل منطقه ای و دوجانبه میان دو کشور، بررسی خواهد شد.

انتظار می رود اردوغان به نظر بایف آزردگی خود در خصوص عدم بستن مدارس متعلق به ساختار دولت موازی سازمان تروریستی فتح الله گولن در این کشور را ابراز نماید.

وزارت فرهنگ و آموزش قزاقستان، بستن 27 مدرسه متعلق به این سازمان را رد کرده بود.خبرهای مرتبط